logo

Ślub Cywilny

Ślub Cywilny: dokumenty, przebieg, ciekawostki

Ślub cywilny: kiedy załatwiać?

Ślub cywilny możecie Państwo Młodzi załatwić w bardzo krótkim czasie. Aby go zaplanować musicie zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC) na 31 dni (co najmniej) przed planowaną datą zawarcia małżeństwa. Ceremonia ślubu cywilnego jest ekspresowa – trwa zaledwie 15 minut.
Jeśli macie jakieś pytania i wątpliwości pomocna może się okazać Platforma Urzędu Stanu Cywilnego

Ślub cywilny: jakie formalności przed ślubem

Ślub cywilny możecie zawrzeć w każdym urzędzie w całej Polsce. W Łukowie jest to ulica Kwiatkowskiego 1. W urzędzie stanu cywilnego zostanie Wam zadanych kilka pytań po to, aby urzędnik mógł stwierdzić, iż nic nie stoi na przeszkodzie w zawarciu przez was małżeństwa. Tam też musicie zadecydować jakie nazwisko przyjmiesz jako żona oraz w przyszłości Wasze dzieci (warto tą kwestię przedyskutować wcześniej).

Ślub cywilny: dokumenty

Ilość dokumentów, które powinniście mieć ze sobą wybierając się po raz pierwszy do USC zależy od… waszego stanu cywilnego.
1Panna i kawaler: dowód osobisty i skrócony odpis aktu urodzenia.
2Rozwódka/rozwodnik: dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu małżeństwa z konieczną adnotacją o rozwodzie lub sentencją rozwodu.
3Wdowa/wdowiec: dowód osobisty, skrócony odpis aktu urodzenia, skrócony odpis aktu zgonu małżonka.

Jeśli kobieta jest nieletnia (pomiędzy 16 – 18 lat) musi mieć przy sobie także postanowienie sądu rodzinnego, które zezwala na małżeństwo.

Ślub cywilny: przebieg uroczystości

W dniu planowanego ślubu musicie pojawić się w Urzędzie wraz ze świadkami. Urzędnik wygłasza mowę, a Wy powtarzacie słowa przysięgi.

Zaczyna Pan Młody:

„Świadomy praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Panny Młodej) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.” 

Po Panu Młodym te same słowa powtarza Panna Młoda:

„Świadoma praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z (imię Pana Młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe.” 

Po wygłoszeniu tekstów przysięgi ślubnej, urzędnik stanu cywilnego ogłasza:

Wobec zgodnego oświadczenia obu stron, złożonego w obecności świadków, oświadczam, że Związek Małżeński Pani(…) i Pana (…) został zawarty zgodnie z przepisami. Jako symbol łączącego Państwa związku wymieńcie proszę obrączki.

Dokumentem, który stwierdza fakt zawarcia Związku Małżeńskiego jest Akt Małżeństwa sporządzony w Księdze Małżeństw pod nr … proszę Państwa o podpisanie tego aktu.

Podpisujecie akt małżeństwa i zakładacie sobie nawzajem obrączki. Tego samego dnia możecie odebrać odpisy aktu ślubu. Potem następuje chwila na składanie przez gości życzeń. Wznoszenie toastu lampką szampana, jest… zakazane ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Spożywanie alkoholu na terenie zakładu pracy (a takim jest USC) grozi karą grzywny. Oczywiście macie jednak wpływ na przebieg tej urzędowej ceremonii i możecie sprawić by była nieco bardziej uroczysta.

 Ślub cywilny: ile to kosztuje

Opłaty, które musicie uiścić w przypadku ślubu cywilnego to:

opłata skarbowa w wysokości ok. 80 zł

skrócony odpis aktu urodzenia (koszt 20 zł w przypadku innego urzędu niż ten w którym będzie zawarty związek)

opłata za oprawę muzyczną ceremonii (to nie jest obowiązkowe) – 50-100zł

Jeśli wybierzecie opcję ślubu cywilnego poza USC koszty zaczną się mnożyć – poczynając od oprawy i dekoracji, kończąc na opłaceniu dojazdu urzędnika (którego najpierw trzeba do tego przekonać, bywa to możliwe) na miejsce ceremonii.

Ślub cywilny poza urzędem stanu cywilnego

Według utartych zwyczajów urzędowych i ustawy tylko w przypadku, gdy z poważnych przyczyn uniemożliwione jest dotarcie pary młodej do urzędu stanu cywilnego (np. choroba, odbywanie kary aresztu) kierownik USC może przyjąć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu. Współcześnie czasem można przekonać urzędników do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom Młodych. Najlepiej jest napisać urzędowe pismo/podanie w tej sprawie. To czego ustawa nie zabrania jest przecież możliwe.